Dag och natt-klocka

Dag och natt-klocka

Visualisera tidens gång med hjälp av klockor, solen och månen!

ÖppnaInget konto behövs.
Dag och natt-klocka
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Dag- och nattklockan låter dig visa tidens gång visuellt på tavlan. Detta verktyg använder en klocka i kombination med bilder av solen och månen. Allt eftersom tiden går förändras också solens och månens position. Eleverna kan då tydligt se om tiden som visas är under dagen eller natten.

Förklaring

Detta verktyg visar en digital och en analog klocka tillsammans. Klockorna och motsvarande bilder av solen och månen visar om det är dagtid eller natt.

När du ändrar tiden på den digitala klockan ändras även den analoga klockan automatiskt. Använd plus- och minusknapparna under klockan. Du kan också ändra tiden på den analoga klockan genom att dra visarna. Tiden på den digitala klockan ändras också automatiskt tillsammans med den analoga klockan. Du kan välja en slumpmässig tid genom att trycka på blanda-knappen.

Vi har ett brett utbud av alternativ tillgängliga för att anpassa detta verktyg. Du kan dölja den digitala klockan i inställningarna och endast visa den analoga klockan. Du har också alternativ att dölja eller visa visarna på den analoga klockan. Du kan också utöka informationen på urtavlan med minuter och 24 timmars tid.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy