Cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Skapa ett cirkeldiagram med hjälp av data från en tabell.

ÖppnaInget konto behövs.
Cirkeldiagram
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Skapa ett eget cirkeldiagram genom att lägga till data i en tabell eller skapa ett slumpmässigt diagram. Du kan också visa värden och procentandelar för varje segment i cirkeldiagrammet.

Inställningar

I menyn Inställningar kan du bestämma värden, markeringar på diagrammet och om värden ska visas eller inte.

Om du väljer "Absoluta värden" kan du bara ange numeriska värden i cirkeldiagrammet, medan du med "Procentandelar" bara kan ange procentandelar. Om du väljer "Absoluta värden och procentandelar" anger du absoluta värden och procentandelarna beräknas automatiskt.

Du har också möjlighet att visa markeringar i cirkeldiagrammet och justera antalet markeringar som visas. Dessa är små svarta linjer som markerar procenttalen i diagrammet.

Slutligen kan du välja att visa värdet för varje del av cirkeldiagrammet.

Förklaring

För att börja skapa cirkeldiagrammet anger du ett namn för diagrammet i textfältet högst upp. Använd sedan tabellen för att ge varje del av cirkeldiagrammet ett namn. Beroende på dina inställningar anger du värden eller procenttal för varje del. Ett snabbt tips är att trycka på tabbtangenten på tangentbordet för att komma till nästa cell i tabellen.

Klicka på knappen med den runda pilen "Återställ" för att radera alla data från tabellen. Knappen "Shuffle" genererar slumpmässiga data för att skapa ett slumpmässigt cirkeldiagram. Du kan välja om det slumpmässigt genererade cirkeldiagrammet ska innehålla värden upp till 100, upp till 1 000 eller upp till 10 000. Du kan också välja att endast tillåta procentandelar i multiplar av 5 och 10.

När du är redo att visa cirkeldiagrammet klickar du på "Spara". Du kan gå tillbaka och göra ändringar genom att klicka på pennikonen i det övre högra hörnet.

Om du väljer "Visa alltid värden" i inställningarna visas värdena automatiskt. Om du inte gör det när du tittar på cirkeldiagrammet klickar du på ögonikonen för att visa värdena och procentsatserna. Detta kommer också att visa dem i motsvarande delar i cirkeldiagrammet. Du kan också klicka på en del av cirkeldiagrammet för att visa dess värde.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy