digibord with hourglass timer and normal timer

Gi kraft til hvert minutt med klasseromstidtakere

Effektiviser undervisningen, engasjer elever, og administrer klasserommet effektivt.

Tidtaker for klasserommet fra Gynzy

Klasseromsstyring er en viktig ferdighet for lærere, fordi det er grunnlaget for effektiv undervisning og læring. Men å håndtere et rom fullt av unge elever er ingen liten bragd.

Forestille deg muligheten til å kombinere grunnleggende styringsteknikker med presisjonen og påliteligheten til digitale tidtakere for klasserommet.

Velkommen til en ny verden av strømlinjeformet undervisning og engasjert læring!

Tidtaker

Vis en nedtellingstidtaker for klasserommet på din interaktive tavle og se den forvandle seg til et nyttig styringsverktøy som styrer overganger, setter aktivitetsgrenser, og legger til rett mengde hastverk til oppgaver.

Tidsbestemte tester, leseøkter, eller rotasjoner mellom læringsstasjoner - en tidtaker for klasserommet klargjør den tilgjengelige tiden, skjerper elevens fokus og gjør det mulig for lærere å opprettholde en strukturert læringsatmosfære.

stopwatch
Hourglass

Timeglass

Hvis du noen gang har brukt en klassisk Timeglass i klasserommet, kan du nå omfavne den tidløse tradisjonen med en vri! Timeglasset er en visuelt fengende tidtaker som er spesielt gunstig for unge elever som sliter med tidsbegrepet.

Å projisere et timeglass på den interaktive tavlen din under 'stille tid' eller individuell lesing gir en klar indikasjon på tiden som går. Det bygger forventning og disiplin når elever ser sanden sive bort, en mild påminnelse om at tiden er dyrebar.

Stoppeklokke

Legg til et dash av spenning med vår stoppeklokke og forvandle sanntidssporing til en morsom klasseromsopplevelse.

Perfekt synlig på en interaktiv tavle, blir denne visuelle tidtakeren for klasserommet det foretrukne valget for konkurransespill, raske svar i Q&A sesjoner, eller måling av klassens roingstid etter overgang.

Stopwatch
independent study timer

Uavhengig studietidtaker

Studietidtakeren står som det essensielle verktøyet for å håndtere studieblokker og pauser med presisjon. Egnet for Pomodoro-teknikken eller vedvarende stille lesing, oppmuntrer den elever til å mestre kunsten å fokusere og slappe av.

Leter du etter en rask 10-minutters tidtaker for klasserommet? Vår studietidtaker tilbyr en rekke forhåndsvalgte intervaller som du raskt kan trekke opp for å vise på en interaktiv tavle eller digital visning, for eksempel.

Hvorfor er klasseromsledelse viktig?

Det setter scenen for læring. Elever er mer oppmerksomme, deltakelsen øker, og den pedagogiske opplevelsen berikes for alle involverte.

Det fremmer akademisk dyktighet. Mindre tid brukt på atferdsproblemer betyr mer tid fokusert på læreplanen. Resultatet? Forbedret akademisk ytelse og en klasse full av spirende forskere.

Det bygger emosjonell motstandskraft. Et godt ledet klasserom gir et trygt rom for elever. De lærer viktige livsferdigheter som tålmodighet, samarbeid og respekt.

Slik bruker du tidtakere i klasserommet

Tidsstyring: Som lærer vet du betydningen av en godt timet leksjon. Men det er lett å miste oversikten over tiden. Med en digital tidtaker til din disposisjon, kan du og dine elever være oppmerksomme på tiden, slik at hver leksjon er optimalt timet og hver aktivitet får den tiden den fortjener.

Atferdsstyring: Atferdsproblemer kan forstyrre selv de beste undervisningsstrategiene. Bruk tidtakere for å håndtere 'time-outs' eller for å utfordre klassen din med tidsbestemte belønninger. Uansett setter du opp et system som forsterker god oppførsel mens det demper den dårlige.

Akademiske aktiviteter: Enten det er en pop-quiz, en leseøkt, eller et gruppeprosjekt, kan timing være alt. Gjennomfør disse aktivitetene med den tryggheten en digital tidtaker gir, slik at du og dine elever kan fokusere utelukkende på oppgaven for hånden.

Fokus og oppmerksomhet: Distrakte elever kan være en lærers mareritt. Sett tidtakere for korte, konsentrerte arbeidsøkter etterfulgt av raske pauser. Dette øker ikke bare produktiviteten, men hjelper også med å håndtere oppmerksomhetsspennet til unge elever.

Tilpasning til spesielle behov: Hver elev er unik, og noen krever mer skreddersydde tilnærminger. Digitale tidtakere kommer med funksjoner som visuelle nedtellinger og lydsignaler, som imøtekommer de forskjellige behovene og læringsstilene til alle dine elever.