Verktøy for oppmøte

Verktøy for oppmøte

En interaktiv måte å registrere elevers tilstedeværelse hver dag.

ÅpneIngen konto nødvendig.
Verktøy for oppmøte
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Generelt

Oppmøteverktøyet i Gynzy kan brukes til å føre opp elevenes oppmøte og fravær. Du kan også la elevene selv markere oppmøtet sitt ved å åpne verktøyet på den interaktive whiteboarden.

Innstillinger

Skjermen for innstillinger vises automatisk når du åpner verktøyet. Derfra kan du velge gruppene du ønsker å velge elevnavnene fra. Du kan også velge når morgenen er ferdig og ettermiddagen starter.

Forklaring


2. Elever vises med initialer. Velg om du ønsker å føre opp en elevs fravær for hele dagen, morgenen eller ettermiddagen ved å bruke knappene øverst.

2. Du kan også be elevene føre inn oppmøtet sitt når de kommer inn i klasserommet ved å klikke på navnet sitt på tavlen. Når de gjør dette vil sirkelen med initialene deres bli grønn. Øverst til venstre kan du trykke på "Alle til stede" før å føre opp oppmøtet for alle elevene samtidig. Du kan fremdeles endre en student til fraværende etter å først ha markert dem som oppmøtte.

3. Ved å klikke på en student en andre gang, vil dem merkes som fraværende. Sirkelen med initialene deres vil bli rød, og du får valget om å oppgi en årsak til fraværet. Fraværet deres vil angis for det tidligere valgte tidspunktet på dagen (morgen, ettermiddag, eller hele dagen) øverst på skjermen.

4. Dersom du trykker på en elev igjen (etter å ha markert dem som fraværende), vil de gå tilbake til nøytral merking (rødfargen og åraken til fraværet fjernes). Syklusen starter på nytt: til stede > fraværende > nøytral.

Fravær skyldes ...
Standardvalgene for å føre opp en elevs fravær inkluderer følgende årsaker:
- Forsinket
- Syk
- Begravelse
- Bryllup
- Feiring
- Familie
- Idrett
- Helserelatert avtale
- Gyldig fravær
- Ugyldig fravær

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy