Stolpediagram

Stolpediagram

Lag søylediagram med data fra en tabell.

ÅpneIngen konto nødvendig.
Stolpediagram
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Generelt

Lag enkelt- eller flerstolpediagrammer fra data angitt i en tabell, raskt og enkelt. Legg til din egen data eller bruk tilfeldig generert data. Øv på å lese og opprette stolpediagrammer med studenter.

Forklaring

Verktøyet åpnes i redigeringsskjermbildet. Tabellen ligger til venstre, og det tomme stolpediagrammet til høyre. Legg til navn på stolpene i venstre kolonne i tabellen, og verdiene i høyre kolonne. Når du har lagt til en verdi vises den umiddelbart på stolpediagrammet på høyre side. Legg til en tittel over tabellen. Velg "Lagre" for å vise stolpediagrammet uten tabellen. Verktøyet legger automatisk til horisontale markeringslinjer. Velg blyantikonet for å gå tilbake til redigeringsskjermbildet. Klikk pluss- eller minusknappene for å endre de horisontale markeringslinjene.
Øverst i høyre hjørne er det to knapper: Oppfrisk og Generer. Bruk disse for å tømme tabellen eller opprette en tabell med tilfeldig generert data, respektivt.

Innstillinger

Du kan velge enten et enkelt eller et gruppert stolpediagram. I tillegg kan du velge hvordan verdiene skal vises etter at stolpediagrammet har blitt lagret. Når du velger "Avslør verdier ved klikk", kan du avsløre stolpediagramverdiene én etter én.

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy