Passer

Tegn sirkler og buer på den interaktive tavlen.

ÅpneIngen konto nødvendig.
Passer
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Tegn sirkler og buer

Arbeid med grunnleggende matematikkferdigheter og la elevene få praktisk erfaring med konsepter som radius, diameter og omkrets.

La elevene komme til tavlen for å øve, eller la dem følge med på sine egne pulte med dine demonstrasjoner på tavlen.

Bli kjent med matematiske verktøy


Hvordan holder du et kompass? Hva gjør de forskjellige elementene?

Dette verktøyet kan forstørres, roteres, speiles og flyttes over hele den interaktive tavlen. Zoom inn med elevene dine på matematikkverktøyene de trenger for å bygge opp tilliten til sitt eget arbeid.

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy