Metrisk system

Metrisk system

Øv på å konvertere måleenheter.

ÅpneIngen konto nødvendig.
Metrisk system
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Generelt

Verktøyet gir deg en interaktiv og visuell måte å konvertere mindre og større måleenheter i det metriske systemet på ved å flytte til høyre eller venstre, og multiplisere eller dele.

Innstillinger

Første gang du åpner verktøyet, vil du bli presentert med verktøyinnstillingene. Systemet husker de siste valgte innstillingene og du vil se disse hver gang du åpner verktøyet på nytt.

Måleenhet: Her kan du velge mellom:
Lengde (km-mm)
Vekt (kg-mg)
Volum i liter (kl-ml)
Areal (km²-mm²)
Volum i kubikkmeter (km³-mm³)
Volum i liter og kubikkmeter (kl-ml)

Område:
Velg området som skal vises for måleenheten din:
Lengde: km - hm - dam - m - dm - cm - mm
Vekt: kg - hg - dag - g - dg - cg - mg
Volum i liter: kl - hl - dal - l - dl - cl - ml
Areal: km² - hm² - dam² - m² - dm² - cm² - mm²
Volum i kubikkmeter: km³ - hm³ - dam³ - m³ - dm³ - cm³ - mm³
Volum i liter og kubikkmeter: kl - hl - dal - l - dl - cl - ml

Visning:
Velg om du vil at verktøyet skal vises trinnvis som «Kaskade» eller «Horisontalt». Måleenhetene presenteres alltid fra høyeste til laveste og fra topp til bunn når du velger «Kaskade».

Trinn:
Du kan velge å vise trinnene mellom de forskjellige enhetene. Hvis ikke, må du klikke på enheten slik at trinnene vises når du vil bruke verktøyet.

Forklaring

Klikk på en måleenhet for å markere den. Når du så klikker på en annen måleenhet i verktøyet, utheves også alle enhetene mellom de to valgte måleenhetene, og trinnene mellom dem vises. For eksempel, hvis du først velger km³ og deretter dam³, vil hm³ bli uthevet og beregningene vises (x1000).

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy