Kjøpe varer og gjøre endringer

Kjøpe varer og gjøre endringer

Øv på å betale, gjøre endringer og beregne hvor mye vekslepenger du får tilbake.

ÅpneIngen konto nødvendig.
Kjøpe varer og gjøre endringer
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Generelt

Øv på å betale, beregne hvor mye vekslepenger du får tilbake og gjøre endringer når du kjøper noe i butikken. I dette verktøyet går man ut fra at beløpet som betales er større enn det varen koster, slik det vanligvis er i virkeligheten.

Velg en vare du vil kjøpe, og betal deretter ved å dra mynter eller sedler til boksen til venstre. Beregn hvor mye vekslepenger du får tilbake og dra myntene eller sedlene som kreves til boksen til høyre. Gå til Innstillinger for å angi ønsket vanskelighetsgrad eller for å velge hvilke mynter og sedler som skal brukes.

Innstillinger

I Innstillingene kan du velge myntene og sedlene du vil øve med. Du kan også angi en maksimumspris for de oppførte varene. Det betyr at du for eksempel kan bruke verktøyet til å kun vise varer som koster 10 dollar eller mindre. Hvis du vil at dollarbeløpet skal vises uten desimaltegn (vist som 3 USD i stedet for 3,00 USD), velger du alternativet «Hele dollar» under «Notasjon». Et annet alternativ du kan velge er at elevene blir bedt om å beregne vekslepenger ved bruk av færrest mulig antall sedler og mynter.

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy