Høstvokabular Scene

Høstvokabular Scene

Høstvokabular Scene

ÅpneIngen konto nødvendig.
Høstvokabular Scene
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Sett scenen

Oppfordre elever til å bruke lært vokabular ved hjelp av den høsttema scenen!

Scene

Øv på vokabular

La elever prøve å navngi så mange objekter på tavlen som mulig, eller la dem øve på å skrive ordene de gjenkjenner. Følg opp ved å la elever skrive en kort historie ved hjelp av disse ordene, eller utfordre dem til å ha en samtale med en klassekamerat.

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy