Family (Level 1)

Family (Level 1)

ÅpneIngen konto nødvendig.
Family (Level 1)
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Grunnleggende vokabular

Fokuserer på essensielt familierelatert vokabular, etablerer en base for språkutvikling i engelsk gjennom lytte- og repetisjonsøvelser.

Innledende grammatikkintroduksjon

Introduserer grunnleggende grammatiske strukturer i en kontekstuell setting, ved hjelp av familievokabular for å hjelpe elever med å begynne å danne enkle setninger.

Interaktiv læring

Benytter engasjerende metoder som 'Simon sier' og 'Kast terningen' for å gjøre læringsprosessen livlig og interaktiv, og fremme en dypere tilknytning til språket.

Bygg selvtillit i engelsk

Begynn med å utvide vokabularkunnskapen i tematiske klynger, og gå deretter videre til å plassere vokabularet i kontekst. Ved å gi en rik visuell setting, bygger elever en grunnleggende engelskspråklig vokabular.

Engasjer elever ved å få dem til å komme til den interaktive tavlen for å demonstrere sin nye kunnskap!

Familie
Vokabular Flash Cards

Vokabularet inkluderer:

 • mother
 • father
 • grandmother
 • grandfather
 • brother
 • sister
 • baby
 • child
 • parent
 • sibling
 • family

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy