Classroom (Level 2)

Classroom (Level 2)

ÅpneIngen konto nødvendig.
Classroom (Level 2)
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Utvidet kjerneordforråd

Bygger på det grunnleggende, elever lærer flere essensielle klasseromsrelaterte ord, noe som hjelper dem med å beskrive og forstå læringsmiljøet mer effektivt.

Kontekstuell læring gjennom visuelle hjelpemidler

Elever forbedrer ordforrådsretensjonen ved å assosiere ord med bilder, ved hjelp av kontekstuelle metoder som forsterker forståelsen.

Interaktiv forsterkning av ordforråd

Bruken av huskespill og visuelle matchingsøvelser gir en engasjerende måte å forsterke det lærte ordforrådet på, noe som gjør læringsprosessen dynamisk og hyggelig.

Bygg selvtillit i engelsk

Start med å utvide ordforrådskunnskap i tematiske klynger, flytt deretter videre til å plassere ordforrådet i kontekst. Ved å gi en rik visuell setting, bygger elever en grunnleggende engelskspråklig ordforråd.

Engasjer elever ved å få dem til å komme til den interaktive tavlen for å demonstrere sin nye kunnskap!

Klasserom
Ordforråd Flash Cards

Ordforrådet inkluderer:

  • classroom: teacher, student, classmates, lesson, digital whiteboard, whiteboard, chair, clock

  • desk: drawer, notebook, pencil, pen

  • cabinet: book, workbook

  • mathematics: ruler, calculator

  • spelling

  • geography: map, globe

  • history

  • biology

  • art

  • music

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy