Classroom (Level 1)

Classroom (Level 1)

ÅpneIngen konto nødvendig.
Classroom (Level 1)
Teacher
Kids

8 000 skoler

92 000 lærere

1 600 000 elever

Grunnleggende klasseromsvokabular

Fokuserer på grunnleggende vokabular relatert til klasserommet, og gir et grunnlag for fremtidig språkutvikling i akademiske omgivelser.

Introduksjon til klasseromsspråk

Introduserer elever til grunnleggende begreper og uttrykk som brukes i klasseromsinnstillinger, og hjelper dem med å begynne å navigere i deres pedagogiske omgivelser på engelsk.

Engasjerende introduksjon til nytt vokabular

Benytter interaktive spill og enkle puslespill for å introdusere og øve på nye ord, og sikrer at leksjonene er engasjerende og tilgjengelige for nybegynnere.

Bygg selvtillit på engelsk

Begynn med å utvide vokabularkunnskapen i tematiske klynger, og flytt deretter videre til å plassere vokabularet i kontekst. Ved å gi en rik visuell setting, bygger elever en grunnlegging av engelskspråklig vokabular.

Engasjer elever ved å få dem til å komme til den interaktive tavlen for å demonstrere sin nye kunnskap!

Klasserom
Vocabulary Flash Cards

Vokabularet inkluderer:

 • classroom

 • teacher

 • student

 • classmates

 • lesson

 • digital whiteboard

 • whiteboard

 • chair

 • clock

 • desk

 • cabinet

Dette sier lærerne

Om Gynzy

Gynzy er en nettbasert undervisningsplattform for interaktive tavler og skjermer på skoler.

Med fokus på grunnskoleopplæring gjør Gynzys tavle, digitale verktøy og aktiviteter det enkelt for lærere å spare tid på å bygge leksjoner, øke elevenes engasjement og gjøre klasseromsledelse mer effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy