Vier rekenoefeningen voor thema Sinterklaas.
Activiteit

Rekenoefeningen Sinterklaas

Vier rekenoefeningen voor thema Sinterklaas.

Maak getalrelaties en getalstructuren visueel.
Sjabloon

Honderdveld

Maak getalrelaties en getalstructuren visueel.

Het aanleren van getalpatronen met MAB-materiaal, geld en eieren.
Activiteit

MAB, eieren en geld

Het aanleren van getalpatronen met MAB-materiaal, geld en eieren.

Kennen van de rangtelwoorden t/m 6
Instructieles

Kennen van de rangtelwoorden t/m 6

Tellen aantal t/m 12 (ongestructureerd)
Oefenreeks

Tellen aantal t/m 12 (ongestructureerd)

Tellen aantal t/m 12 (gestructureerd)
Oefenreeks

Tellen aantal t/m 12 (gestructureerd)

Heen- en terugtellen t/m 30
Instructieles

Heen- en terugtellen t/m 30

Terugtellen t/m 30
Instructieles

Terugtellen t/m 30

Tellen met sprongen van 10 op de getallenlijn t/m 50
Instructieles

Tellen met sprongen van 10 op de getallenlijn t/m 50

Tellen met sprongen van 2 op de getallenlijn t/m 30
Instructieles

Tellen met sprongen van 2 op de getallenlijn t/m 30

Tellen met sprongen van 5 op de getallenlijn t/m 30
Instructieles

Tellen met sprongen van 5 op de getallenlijn t/m 30

Tellen met sprongen van 5 op de getallenlijn t/m 50
Instructieles

Tellen met sprongen van 5 op de getallenlijn t/m 50

Tellen t/m 30
Instructieles

Tellen t/m 30

Tellen t/m 50
Instructieles

Tellen t/m 50

Terugtellen t/m 50
Instructieles

Terugtellen t/m 50

Heen- en terugtellen t/m 50
Instructieles

Heen- en terugtellen t/m 50

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 5
Instructieles

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 5

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 10
Instructieles

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 10

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 20
Instructieles

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 20

Terugtellen t/m 100
Instructieles

Terugtellen t/m 100