Adaptief onderwijs

Wat is adaptief onderwijs en wat zijn de voordelen?

Adaptief onderwijs staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het begrip is echter al vele jaren oud. Al in 1994 omschreef prof. Terwel[1] de betekenis van deze gepersonaliseerde manier van onderwijs:

‘Adaptief onderwijs is onderwijs dat is afgestemd op de leerlingen. (…) Centraal staat de vraag naar de afstemming tussen de leerling en de taak. Daarvoor is een afstemmingsstrategie nodig. De strategie is opgebouwd uit een reeks activiteiten van de leraar. Deze moeten gaandeweg door de leerling worden overgenomen.’

Gepersonaliseerd onderwijs

Het gedachtengoed van adaptief onderwijs komt overeen met dat van gepersonaliseerd onderwijs. In deze gepersonaliseerde vorm van lesgeven is het onderwijs afgestemd op de verschillen tussen, en de behoeften van, de leerlingen.[2] Door dit te doen houd je rekening met zowel het niveau als de behoefte van iedere individuele leerling. Hiermee personaliseer je het onderwijs dat je aanbiedt.

Adaptief leren in de praktijk

In het klaslokaal betekent adaptief leren dat iedere leerling opgaven maakt die passen binnen de doelen van de les en toegespitst zijn op zijn niveau. De leerkracht heeft zicht op alle gemaakte opgaven, biedt ondersteuning en bepaalt hoeveel regie de leerling heeft in zijn leerproces.

De opmars van digitale leermiddelen zorgt voor de populariteit rondom gepersonaliseerd onderwijs. Deze onderwijsvorm staat namelijk met de juiste digitale ondersteuning in de vorm van verwerkingssoftware. De juiste verwerkingssoftware kan de leerkracht ontzorgen, het onderwijs optimaliseren en de leerling motiveren. Bij gepersonaliseerd leren is het belangrijk dat de leermiddelen aansluiten op reeds aanwezige lesmethodes en/of op persoonlijke leerroutes.

Met onze verwerkingssoftware bieden wij een adaptieve leeromgeving voor alle basisschoolleerlingen. Binnen Gynzy kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen. Zo ondersteun je alle leerlingen in hun eigen leerproces.

adaptief onderwijs

[1] Terwel, J. (1994). Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van adaptief onderwijs.

[2] Keuning et al. (2017). Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten.

Eerst even uitproberen?

Ben je benieuwd naar wat Gynzy te bieden heeft? Probeer het zelf gratis op jouw school.

Probeer het gratis