Het afgelopen half jaar hebben we veel verzoeken gekregen van leerkrachten over het leerkrachtdashboard.

De twee verzoeken die we vaak hoorden:

  • “Als leerkracht wil ik één overzicht hebben waarop ik direct kan zien wat mijn leerlingen aan het doen zijn.”
  • “Als leerkracht wil ik zien aan welke leerdoelen een leerling die dag gewerkt heeft.”

In de praktijk kan het zo zijn dat één leerling een les van gisteren aan het afronden is, een andere leerling de les van vandaag aan het maken is en weer een andere leerling aan het werken is op zijn/haar eigen leerlijn. Je wilt als leerkracht overzicht hierin hebben. Hoe sneller je, je informatie hebt, hoe eerder je de leerlingen verder kunt helpen.

Onder het tabblad ‘RESULTATEN’ zie je onder de knop ‘Actueel’ een overzicht van jouw leerlingen en de leerdoelen waar ze mee bezig zijn of mee bezig zijn geweest. Achter het leerdoel zie je de resultaten van de gemaakte opgaven (weergegeven in gekleurde bollen). Je hebt niet alleen zicht op wat de leerlingen aan het doen zijn, maar ook aan welke leerdoelen ze al eerder gewerkt hebben. Door op de knop ‘Meer’ te drukken, zie je ook aan welke leerdoelen de leerling nog meer heeft gewerkt. Zo is leerling Karin Bloem bezig met rekenen ‘Les 2, Week 1, Blok 1’, maar heeft zij ook gewerkt aan rekenen ‘Les 1’ en ‘Tellen t/m 20’.


Kortom: De leerkracht ziet direct waar de leerling mee bezig is of bezig is geweest en hij/zij heeft zicht in hoe de opgaven gemaakt zijn.