Verschillende lesmethodes baseren hun lesopbouw op het IGDI-model. Het doel van het IGDI-model is dat alle leerlingen de basisstrategieën beheersen van een bepaalde leerstof waarbij er ook ruimte is voor differentiatie. Hoe kan het IGDI-model worden gebruikt bij de verwerking van Gynzy?

Het IGDI-model staat voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Deze is gebaseerd op het directe instructiemodel, waarbij de leerkracht doelgericht demonstreert en uitleg geeft en leerlingen leren door oefening en herhaling. Het IGDI model bestaat uit vier verschillende fasen. Eerst de gezamenlijke start en interactieve instructie, waarbij condities worden gecreëerd om te leren. Vervolgens het zelfstandig werken en de verlengde instructie, waarin geleerd wordt.

Overzicht van de lesdoelen en vaardigheidsscores.

Gezamenlijke start

Met behulp van de lesdoelen is het mogelijk gezamenlijk de doelen van de les te bekijken en bespreken. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van het onderscheid tussen primaire en secundaire doelen. Zo kan er focus gelegd worden op de hoofddoelen door deze uitgebreider te bespreken en kan worden teruggeblikt op wat er eerder behandeld is aan de hand van de secundaire doelen.

Interactieve instructie en begeleid inoefenen

De leerkracht kan met de voorbeeldopgaven per doel klassikaal opgaven op het bord oefenen en bespreken. Daarnaast is het altijd mogelijk tools en lessen uit de Gynzy digibord-omgeving bij de instructie in te zetten. Bij elk doel zijn de vaardigheidsscores van leerlingen weergegeven. Leerlingen met een vaardigheidsscore boven de 75% kleuren donkerblauw, zodat direct zichtbaar is welke leerlingen de instructie eventueel kunnen overslaan en al kunnen beginnen met de verwerking.

Zelfstandig werken

De leerlingen starten de verwerking en worden ingeleid aan de hand van de lesdoelen. Ook wordt hiermee de voorkennis van de leerlingen geactiveerd. Tijdens het maken van de les beschikken leerlingen in veel gevallen over hints die een geheugensteun of kleine instructie bieden bij de opgave. De leerkracht ziet tijdens de les waar leerlingen op uitvallen en welke opgaven fout worden gemaakt en kan hier na de verlengde instructie direct op inspelen door te helpen waar nodig.

Live overzicht tijdens de les.

Verlengde instructie

Met de vaardigheidsscores van de leerlingen is direct inzichtelijk welke leerlingen nog moeite hebben met de te behandelen onderwerpen. Zo is snel te bepalen welke leerlingen voor welke onderwerpen extra uitleg kunnen gebruiken in de verlengde instructie. Leerlingen met een vaardigheidsscore onder de 25% kleuren roze, zodat per doel te zien welke leerlingen een zwakke beheersing hebben en dus extra uitleg behoeven.

Afsluiting

De leerkracht ziet tijdens en na afloop van de les waar leerlingen op uitvallen en welke opgaven fout worden gemaakt. Dit kan zij na afloop gebruiken om gezamenlijk op terug te blikken. Aan het einde van de verwerking krijgt ook de leerling de lesdoelen te zien, met daarbij per doel het aantal goed en fout gemaakte opgaven. Hiermee kan hij zelf al terugblikken op zijn prestaties van die les. Bovendien wordt de leerling de mogelijkheid geboden om door te oefenen op doelen die hij minder goed of juist goed beheerst na afloop van de les.