Onderwijskundige verantwoording & handleiding

Toelichting van beoogde effecten bij onderwijskundige en didactische keuzes.

HomeVerwerkingVerantwoording

Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar leermateriaal ontwikkeld. De didactische en onderwijskundige onderbouwing hierbij staat uitgewerkt in de verantwoording. Aspecten die voor de gehele software gelden staan in de algemene verantwoording, vakspecifieke zaken staan in de verantwoordingen voor de vakgebieden. Het Didactisch Handboek dient als handleiding voor Gynzy en geeft toelichting en richtlijnen voor de practische inzet van Gynzy.

Download de volledige verantwoording in PDF-formaat

Handleiding Gynzy

Praktische toepassing van Gynzy

Opbouw & Structuur

Leerlijnen

Gynzy heeft eigen uitgebreide leerlijnen ontwikkeld die aan de basis liggen van de leeromgeving. Deze leerlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse vakexperts. Uiteraard sluiten deze aan op de kerndoelen van het basisonderwijs en de referentiekaders taal en rekenen . De leerlijnen bestaan uit een groot aantal leerdoelen voor de aangeboden vakgebieden. Deze leerdoelen zijn zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd om goed te kunnen vaststellen waar een leerling op vastloopt. Veel van de leerdoelen zijn leerjaar-overstijgend: leerlingen kunnen hier in meerdere leerjaren aan werken.

Opgaven

Bij elk van de leerdoelen is een bak van 40 tot 400 – en soms wel 800 – opgaven gemaakt. Deze opgaven hebben allemaal verschillende niveaus qua moeilijkheid. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen altijd opgaven krijgen die aansluiten bij hun eigen niveau binnen een leerdoel.