Leerlingmotivatie

Bij Gynzy staat de intrinsieke motivatie om te leren hoog in het vaandel. Hiervoor passen we diverse strategieën toe.

HomeVerwerkingLeerlingmotivatie

Intrinsieke of extrinsieke motivatie

Er zijn twee soorten motivatie te onderscheiden. Extrinsieke motivatie is de motivatie om iets te (willen) doen omdat je je verheugt op het (eind)resultaat, bijvoorbeeld een beloning. Intrinsieke motivatie is daarentegen juist gericht op het proces, bijvoorbeeld groei. Beide vormen van motivatie kun je ook terugzien in het puzzelen. Hier zie je de extrinsieke motivatie terug in het resultaat van het afhebben van de puzzel waarvoor je een ijsje als beloning krijgt. Het proces van het zoeken naar en het vinden van de juiste puzzelstukjes onderweg is de intrinsieke motivatie. De intrinsieke en extrinsieke motivatie liggen niet op dezelfde schaal. Je kunt dus zowel sterk extrinsiek als sterk intrinsiek gemotiveerd zijn voor een bepaalde activiteit of taak. Extrinsieke motivatie is relatief makkelijk beïnvloedbaar en heeft op korte termijn sterke effecten. Intrinsieke motivatie is echter lastiger te beïnvloeden, maar heeft op langere termijn juist grotere effecten. Een te sterke focus op extrinsieke motivatie kan echter de waarde van de intrinsieke motivatie wel doen afnemen. Ook bij leertaken is het zo dat een hogere intrinsieke leermotivatie veelal samen gaat met een hogere leeropbrengst.

Strategieën voor intrinsieke motivatie

Vanwege het grote belang en de potentie van intrinsieke motivatie heeft Gynzy een aantal strategieën ontwikkeld en toegepast in de software.

2e poging

De leerling krijgt na het geven van een fout antwoord direct de gelegenheid zijn fout te herstellen. Meerdere factoren kunnen namelijk invloed kunnen hebben op een fout antwoord. Zo kan een leerling bijvoorbeeld de vraag niet goed gelezen hebben, een invulveld vergeten zijn, afgeleid zijn of te snel hebben geklikt. Deze factoren betekenen niet per se dat een leerling een opgave niet heeft begrepen. Daarom kan de leerling zijn antwoord na de eerste poging verbeteren. Een tweede poging heeft voor de leerling geen zichtbare consequenties. Als leerkracht kun je uiteraard wel zien of een leerling een tweede poging nodig heeft gehad. De vaardigheidsscore van de leerling wordt hier ook door beïnvloed. Opgaven die in een tweede poging ook fout worden beantwoord, worden bewaard tot het einde van de les of sessie voor een derde poging. Hierna wordt ook het verwachtte antwoord aan de leerling getoond.

Erkenning

Aan de hand van het aantal goede en foute antwoorden krijgt de leerling een erkenning van zijn prestaties in de vorm van een aantal sterren of een kroontje. Omdat de software adaptief is heeft elke leerling in theorie gelijke kans op het “behalen” van deze sterren. De erkenning is op deze manier afgestemd op het persoonlijke niveau van de leerling. Dat betekent ook dat ze niet een weergave zijn van de absolute vaardigheid van een leerling.

Feedback

Ook krijgt de leerling directe feedback. Zo weet hij meteen welke onderdelen van de opgave goed of fout zijn gegaan. De feedback is zowel tekstueel als visueel vriendelijk vormgegeven. Het leereffect is op deze manier vele malen groter dan als de leerling zou moeten wachten tot een antwoord (een dag) later nagekeken zou zijn.

Hints

In veel opgaven heeft de leerling bovendien de beschikking over een hint. Deze hint geeft niet het antwoord of een deel ervan weg, maar biedt een stap in de juiste denkrichting. Bij spelling is dat bijvoorbeeld vaak een korte uitleg van de spellingcategorie. Bij rekenen kan dat bijvoorbeeld een uitleg zijn van een bepaald begrip: (om de buurgetallen te weten tel je eentje terug en eentje verder), een stappenplan of een voorbeeldsom.

Voortgang

Wanneer de leerling toegang heeft tot de Werelden krijgt hij direct inzicht in zijn beheersing en leervoortgang. Doordat de Werelden een visualisatie zijn van zijn gehele leerlijn op de basisschool, kan hij zien hoe hij zijn hele leerlijn als het ware bij elkaar ‘spaart’ gedurende zijn schoolloopbaan. Ook kan hij daar direct zijn sterktes en zwaktes uit afleiden. Waar de erkenning (sterren/kroontje) een waardering is op persoonlijk niveau, geeft de vaardigheidsscore de absolute beheersing van leerdoelen aan voor de leerling.

Regie

Doordat de Werelden de leerlijnen visueel maken en de leerling daarvandaan direct naar de opgaven kan per leerdoel, heeft hij direct regie over zijn leerroute. Als leerkracht kun je de mate van deze regie beïnvloeden. Deze regie draagt voor de leerling bovendien bij aan het eigenaarschap van zijn leerproces.