Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Woordsoorten

Vraagwoord

2F 4,5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnVraagwoord

Toelichting

Een open vraag begint met een vraagwoord. Dit vraagwoord geeft aan waar de spreker/schrijver naar vraagt.

Er zijn vier verschillende vraagwoorden:

Vragende voornaamwoorden
Een vragend voornaamwoord vraagt naar iemand of iets. Dit zijn de woorden: wie, wat, wat voor en welk(e).

Vragende bijwoorden
Een vragend bijwoord vraagt naar een plaats, tijd of manier waarop. Dit zijn de woorden: waar, wanneer en hoe.

Vragend telwoord
Dit is er maar één en dat is hoeveel. Dit vragend telwoord vraagt naar een hoeveelheid.

Vragende voornaamwoordelijke bijwoorden
Vragende bijwoorden kun je samenvoegen met een voorzetsel, dan ontstaat een vragend voornaamwoordelijk bijwoord. In de meeste gevallen gaat het om het vragende bijwoord ‘waar’. Er zijn heel veel verschillende vragende voornaamwoordelijke bijwoorden, enkele voorbeelden: waarin, waarom, waarachter en waardoor.

Voorbeeld

Vragend voornaamwoord

  • Wie heeft er gekookt?
  • Welke bomen staan bij jullie in de straat?
  • Welk huis is van Paul?

Vragend bijwoord

  • Waar gaan jullie naartoe?
  • Hoe heb jij dat gedaan?

Vragend telwoord

  • Hoeveel mensen kunnen er in de achtbaan?
  • Hoeveel windmolens staan in er jouw stad?

Vragend voornaamwoordelijk bijwoord

  • Waarin heb jij je tas gestopt?
  • Waarop heb jij mijn bril gelegd?

Content in Gynzy

Bij dit doel is een instructieles beschikbaar. Klik hier om naar de les te gaan.