Leerlijn Taal

Leestekens ⟩Zingerelateerd

Vraagteken

1F 3

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnVraagteken

Toelichting

Aan het einde van de vraagzin staat een vraagteken. Dit gebeurt alleen bij directe vragen. Indirecte vragen krijgen geen vraagteken. Bijvoorbeeld: De leerlingen vroegen wanneer de vakantie begon.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van de functie van het leesteken het vraagteken in taal. In het spellingdoel Vraagteken leren leerlingen hoe ze het vraagteken op de juiste manier toepassen.

Voorbeeld

Heb jij je kleren al klaargelegd?

Wil je morgen mee zwemmen?

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Hoofdletters en interpunctie
    • Interpunctie
      • Vraagteken