Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Voorvoegsel & achtervoegsel

1F 5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnVoorvoegsel & achtervoegsel

Toelichting

Een voorvoegsel of achtervoegsel is een woorddeel dat voor of achter het grondwoord staat. Het voorvoegsel of achtervoegsel zorgt voor een andere betekenis of functie van het woord.

Betekenis
Sommige voorvoegsels hebben een duidelijke betekenis. Als je deze voorvoegsels voor het grondwoord zet verandert de betekenis van het grondwoord.

Her = opnieuw
Als je her voor het grondwoord ontdekken zet, dan krijg je herontdekken (ontdekking die opnieuw is gedaan).

Ex = oud
Als je ex voor het grondwoord collega zet, dan krijg je ex-collega (collega van vroeger).

On = niet
Als je on voor het grondwoord eerlijk zet, dan krijg je oneerlijk (niet eerlijk).

Ditzelfde geldt ook voor achtervoegsels. Als je achtervoegsels met een duidelijke betekenis achter het grondwoord zet verandert de betekenis van het grondwoord.

~rijk = met veel
Als je rijk achter het grondwoord fantasie zet, dan krijg je fantasierijk (met veel fantasie)

~vol = met veel
Als je vol achter het grondwoord betekenis zet, dan krijg je betekenisvol (met veel betekenis).

~loos = zonder
Als je loos achter het grondwoord geluid zet, dan krijg je geluidloos (zonder geluid)

Functie
Ook kunnen voor- en achtervoegsels zorgen voor een verandering van de functie van het woord.

Als je ge voor het werkwoord blaf zet, dan krijg je geblaf (een zelfstandig naamwoord).

Als je ling achter het telwoord drie zet, dan krijg je drieling (een zelfstandig naamwoord).

Als je baar achter het werkwoord aai zet, dan krijg je aaibaar (een bijvoeglijk naamwoord).

ls je je achter het zelfstandig naamwoord bank zet, dan krijg je bankje (een verkleinwoord).

Voorbeeld

Voorvoegsels: ver~, ont~, wan~, oud~, be~, oer~ en on~

Achtervoegsels:~ig, ~schap, ~heid, ~lijk, ~loog, ~te, ~er, ~dom en ~halve

Content in Gynzy

Woordenschat

Woordenschat

 • Woordrelaties
  • Voor- en achtervoegsels
   • Voorvoegsel (begrip)

Woordenschat

Woordenschat

 • Woordrelaties
  • Voor- en achtervoegsels
   • Achtervoegsel (begrip)