Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Werkwoorden

Voltooid deelwoord II

2F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnVoltooid deelwoord II

Toelichting

Het voltooid deelwoord wordt gebruikt bij de voltooide tijd, dit betekent dat iets al gebeurd is. Het gebruik van het voltooid deelwoord, in combinatie met een hulpwerkwoord, wordt behandeld in Voltooid deelwoord I.

Voltooid deelwoorden van woorden met een stam op ~d, ~t, ~v of ~z worden in principe volgens de algemene regels voor voltooid deelwoorden geschreven. Wel vergen ze extra oplettendheid.

Bij alle zwakke werkwoorden gebruik je ‘t kofschip-x om te bepalen of het voltooid deelwoord op ~d of ~t eindigt. Dit kun je ook gebruiken bij woorden met een stam op ~d en ~t. Let er op dat een voltooid deelwoord nooit ~dd of ~tt op het eind krijgt.

Pletten → stam = plettt staat in ‘t kofschip-x → voltooid deelwoord = ge~ ik-vorm ~t = geplet

Redden → stam = reddd staat niet in ‘t kofschip-x → voltooid deelwoord = ge~ ik-vorm ~d = gered

Bij alle zwakke werkwoorden bepaal je aan de hand van de stam van het werkwoord of het voltooid deelwoord ~d of ~t krijgt. Bij woorden met een stam op ~v of ~z is dit ook het geval. Bij deze woorden moet je er voor oppassen dat je niet foutief kijkt naar de laatste letter van de ik-vorm. De stam van deze werkwoorden eindigt namelijk vaak op ~v of ~z, terwijl de ik-vorm eindigt op ~f of ~s.

Beloven → stam = belovv staat niet in ‘t kofschip-x → voltooid deelwoord = be~ ik-vorm ~d = beloofd

Grazen → stam = grazz staat niet in ‘t kofschip-x → voltooid deelwoord = ge~ ik-vorm ~d = gegraasd

Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden worden behandeld in het taaldoel Bijvoeglijk gebruik van onvoltooid en voltooid deelwoord. De dubbelvormen voltooid deelwoord – tegenwoordige tijd worden nog tegen elkaar afgezet in het spellingplusdoel Gelijkklinkende werkwoorden vdw. – t.t..

Voorbeeld

OntmoetenIk heb hem ontmoet tijdens het wandelen. Hulpwerkwoord: heb, voltooid deelwoord: ontmoet

BloedenMijn wond heeft na mijn val nog lang gebloed. Hulpwerkwoord: heeft, voltooid deelwoord: gebloed

SchroevenDe kast wordt in elkaar geschroefd. Hulpwerkwoord: wordt, voltooid deelwoord: geschroefd

VerhuizenIk ben al twee keer verhuisd. Hulpwerkwoord: ben, voltooid deelwoord: verhuisd

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

 • Werkwoorden
  • Voltooid deelwoord
   • Voltooid deelwoord met stam op d of t

Spelling

Spelling

 • Werkwoorden
  • Voltooid deelwoord
   • Voltooid deelwoord met stam op v of z