Leerlijn Taal

Taalproductie ⟩Schrijven

Verzamelen, selecteren en ordenen van inhoud

1F 4-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnVerzamelen, selecteren en ordenen van inhoud

Toelichting

Als je een tekst gaat schrijven heb je als schrijver niet altijd meteen voldoende informatie paraat over het onderwerp. Als voorbereiding op het schrijven van een tekst moet er daarom in de meeste gevallen informatie worden verzameld.

Voor het zoeken naar informatie kunnen leerlingen gebruik maken van onderzoeksvragen. Voor het verzamelen van de informatie kunnen vervolgens allerlei informatiebronnen worden gebruikt, o.a. internet, tijdschriften en informatieboeken. Ook door vragen te stellen aan experts of ervaringsdeskundigen kan informatie verzameld worden.

Uit de gevonden informatie moet vervolgens de juiste informatie worden geselecteerd. Want welke informatie ga je wel en welke ga je niet in de tekst gebruiken? Hierbij houd je rekening met het tekstdoel, voor meer informatie hierover: Tekstsoort en tekstdoel.

De geselecteerde informatie moet vervolgens worden geordend, het moet in een bepaalde volgorde worden gezet of misschien worden gebundeld per onderwerp in een alinea of hoofdstuk.

Het verzamelen, selecteren en ordenen van inhoud voor het schrijven van een tekst doe je niet alleen tijdens de voorbereiding. Het kan ook zo zijn dat tijdens het schrijven van een tekst je een nieuw idee hebt en nieuwe informatie nodig hebt. Ook kun je tijdens het schrijven van een tekst ontdekken dat je nog informatie mist. Het proces van verzamelen, selecteren en ordenen van informatie begint dan weer een stukje opnieuw.

Instructietip

Geef leerlingen de opdracht om een informatiefolder te maken over een stad. De informatiefolder is bedoeld voor leeftijdsgenoten, zodat zij wanneer zij de stad bezoeken niet lang hoeven te zoeken naar leuke activiteiten voor kinderen. Het tekstdoel is dus om de lezer te informeren over de zaken die te doen zijn in de stad. Je kunt er een uitgebreide opdracht van maken door leerlingen zelf de tekst te laten schrijven of een kortere opdracht door alleen tekstjes te laten printen en uit te laten knippen.

Laat de leerlingen eerst een onderzoeksblad opstellen met onderzoeksvragen zodat ze gericht op zoek gaan naar informatie. Laat kleine groepjes leerlingen een onderzoeksvraag kiezen en hierbij informatie verzamelen.

Laat ze vervolgens alle verzamelde informatie onder elkaar zetten en op basis van de onderzoeksvraag een selectie maken. Welke informatie is wel echt nodig en welke niet?

Laat vervolgens de leerlingen alle geselecteerde informatie samenvoegen tot de informatiefolder. Hiervoor moeten ze de informatie ordenen. Wat zet je bij elkaar? Wat niet? Welke volgorde houd je aan?