Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Verkleinwoord

1F 4,5

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnVerkleinwoord

Toelichting

Een verkleinwoord is een zelfstandig naamwoord dat met een achtervoegsel een verkleinde variant aanduidt. Dit achtervoegsel is meestal ~je of ~tje, soms ~pje, ~etje of ~nkje.

In dit taaldoel leren leerlingen dat (grond)woorden veranderen in verkleinwoorden door er een achtervoegsel achter te plaatsen. In het spellingdoel Verkleinwoord (begrip) leren leerlingen verkleinwoorden herkennen. In het Eiland Verkleinwoorden in de spellingwereld Nadenkwoorden leren leerlingen verkleinwoorden spellen.

Voorbeeld

Kast → kastje

Fles → flesje

Stoel → stoeltje

Bloem → bloempje

Gang → gangetje

Ketting → kettinkje

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Begrippen
    • Woordvormen
      • Verkleinwoord (begrip)