Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Woordsoorten

Trappen van vergelijking

1F 5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnTrappen van vergelijking

Toelichting

De trappen van vergelijking worden gebruikt om personen, zaken, situaties of eigenschappen te vergelijken.

Er zijn drie trappen van vergelijking. De stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap.

Stellende trap
De stellende trap vormt de basis. Dit is het woord dat een toestand of eigenschap beschrijft van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: De ketting is mooi. Hierin is mooi de stellende trap, die iets zegt over de ketting.

Vergrotende trap
De vergrotende trap vorm je door ~er achter de stellende trap te zetten. Zo laat je zien dat het groter of sterker is dan de stellende trap. Bijvoorbeeld De ketting is mooier. Hierin is mooier de vergrotende trap van mooi.

Overtreffende trap
De overtreffende trap vorm je door ~st achter de stellende trap te zetten. Zo laat je zien dat het nog groter of sterker is dan de vergrotende trap. Bijvoorbeeld: De ketting is het mooist. Hierin is mooist de overtreffende trap van mooi. Bij deze overtreffende trap is het woord ‘het’ toegevoegd om de zin kloppend te maken. Dit doe je alleen waar nodig.

Uitzonderingen

Er zijn woorden die al eindigen op ‘e’ zoals timide of op ‘r’ zoals zwaar. Deze woorden krijgen bij de vergrotende trap geen ~er. Woorden die eindigen op ‘e’ krijgen ~r zoals timider en woorden die eindigen op ‘r’ krijgen ~der zoals zwaarder.

Woorden die al op een s-klank eindigen (boos) krijgen in de vergrotende trap een ‘z’ (bozer). In de overtreffende trap komt er na de s alleen een ~t (boost).

Bij sommige woorden is de overtreffende trap niet mogelijk of niet goed uit te spreken. In die gevallen kun je het woord ‘meest’ toevoegen zodat het de overtreffende trap wordt. Zoals meest enthousiast en meest logisch.

Dan zijn er ook nog wat woorden die niet volgens de regels van de trappen van vergelijking worden vervoegd, maar hun eigen vervoeging hebben.

Goed ➜ beter ➜ best

Graag ➜ liever liefst

Weinig minder ➜ minst

Veel meer meest

Voorbeeld

Zwart ➜ zwarter ➜ zwartst

Lief ➜ liever ➜ liefst

Scheef ➜ schever ➜ scheefst

Licht ➜ lichter ➜ lichtst

Duur ➜ duurder ➜ duurst

Rood ➜ roder ➜ roodst

Intelligent ➜ intelligentermeest intelligent

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Nadenkwoorden
    • Trappen van vergelijking
      • Stellende, vergrotende of overtreffende trap