Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Werkwoorden

Tegenwoordig deelwoord

3F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnTegenwoordig deelwoord

Toelichting

Het tegenwoordig deelwoord (of onvoltooid deelwoord) is een vorm van het werkwoord bestaande uit het hele ww + d(e). Deze vorm geeft aan hoe iets gebeurt.

Tegenwoordige deelwoorden kunnen ook bijvoeglijk gebruikt worden. Meer hierover in Bijvoeglijk gebruik van onvoltooid en voltooid deelwoord.

Voorbeeld

Al zingend loopt hij over straat.

Snel fietsend haastte ze zich naar huis.

Het houd brandde rokend

De toren is vallende.

Ik klom bevend naar de top. 

Al doende leert men.

Wat is hier gaande?

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Werkwoorden
    • Overige werkwoorden
      • Tegenwoordig deelwoord