Leerlijn Taal

Stilistiek & Semantiek ⟩Taalbetekenis

Synoniem

1F 5,6,7

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnSynoniem

Toelichting

Synoniemen zijn woorden met dezelfde betekenis. Twee of meerdere woorden betekenen dus (bijna) hetzelfde. Een synoniem kan ons ook helpen om achter de betekenis van een ander woord te komen.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van het bestaan en de functie van synoniemen. In het woordenschatdoel Kennen van een synoniem oefenen leerlingen met synoniemen.

Voorbeeld

Dokter – arts

Kwaad – boos

Calculator – rekenmachine

Venster – raam

Instructietip

Laat leerlingen in een nieuwsbericht of andere tekst waarin lastige woorden staan de woorden die ze niet kennen kleuren. Laat vervolgens de leerlingen synoniemen van deze woorden opzoeken in een synoniemenwoordenboek of op internet. Ook in een gewoon woordenboek worden wel eens synoniemen gegeven (de betekenis in één woord).

Bespreek na afloop of dit de leerlingen geholpen heeft om de woorden en de tekst te begrijpen.

Content in Gynzy

Woordenschat

Woordenschat

  • Woordrelaties
    • Betekenisrelaties
      • Kennen van een synoniem