Leerlijn Taal

Taalproductie ⟩Schrijven

Structureren

2F 4-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnStructureren

Toelichting

Het structureren van een tekst helpt de schrijver om zijn tekst te schrijven en de lezer om de tekst goed te begrijpen. Naast de algemene structuur inleiding – kern – slot zijn er ook nog drie andere wat meer specifieke tekststructuren.

  • De stapelstructuur: dit is een tekst die uit losse onderwerpen bestaat die niet met elkaar samenhangen. Denk aan een woordenboek of een boodschappenlijstje.
  • De verhaalstructuur: dit is een tekst waarin een of meerdere personage(s) opeenvolgende gebeurtenissen meemaken.
  • De betoogstructuur: dit is een tekst waarin een mening of standpunt ondersteund met argumenten centraal staat.

Instructietip

Om leerlingen de tekststructuren te laten herkennen kun je allereerst in een korte tekst die de leerlingen al kennen starten met het gezamenlijk herkennen van de inleiding, kern en het slot. Het ophalen van de voorkennis.

Ga vervolgens met de hele klas voorbeelden verzamelen van elke structuur en schrijf deze op het bord.

Voor een uitgebreide lessenserie kun je in drie lessen elke dag een structuur centraal laten staan. Leerlingen schrijven dan van elke structuur een tekst, gekozen uit een van de voorbeelden die eerder zijn verzameld.

In een latere les laat je leerlingen bij teksten van elkaar herkennen welke structuur er gebruikt is.