Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Werkwoorden

Samengestelde werkwoorden

2F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnSamengestelde werkwoorden

Toelichting

Samengestelde werkwoorden zijn werkwoorden die een samenstelling zijn van een woord(deel) en een werkwoord. Samengestelde werkwoorden kunnen scheidbaar of onscheidbaar zijn.

Scheidbare samengestelde werkwoorden worden in vervoegingen gesplitst. Bij onscheidbare samengestelde werkwoorden gebeurt dit niet. Bij scheidbare samengestelde werkwoorden wordt in het voltooid deelwoord ge~ na het voorvoegsel geplaatst.

Niet scheidbaar samengesteld werkwoord: overtuigen – hebben overtuigd

Scheidbaar samengesteld werkwoord: uitnodigen – hebben uitgenodigd

Het woordaccent (nadruk) wordt in scheidbare samengestelde werkwoorden op het eerste deel gelegd. In het woordenboek kan je zien of het werkwoord een scheidbaar of onscheidbaar samengesteld werkwoord is.

Voorbeeld

Niet samengesteld werkwoord: werken, ontbijten

Scheidbaar samengesteld werkwoord: samenwerken (werk samen, samengewerkt), teleurstellen (stel teleur, teleurgesteld)

Niet-scheidbaar samengesteld werkwoord: ontdekken (ontdek, ontdekt), verwerken (verwerk, verwerkt)

Content in Gynzy

Grammatica

Grammatica

  • Taalkundige ontleding
    • Werkwoorden
      • Samengestelde werkwoorden (begrip)