Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Werkwoorden

Regel voor overeenkomst in getal (ow-pv)

1F 6,7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnRegel voor overeenkomst in getal (ow-pv)

Toelichting

Het onderwerp en de persoonsvorm moeten overeenkomen in getal (enkelvoud/meervoud). Dit wordt ook wel congruentie genoemd. In de meeste gevallen is het duidelijk of het onderwerp meervoud of enkelvoud is. De kern van het onderwerp bepaalt of de persoonsvorm enkelvoud of meervoud moet zijn.

Lotte loopt door de stad.
Het onderwerp is Lotte en dat is enkelvoud. Dus de persoonsvorm van lopen moet ook enkelvoud zijn, dus loopt.

De jongens en meiden lopen door de stad.
Het onderwerp is de jongens en meiden en dat is meervoud. Dus de persoonsvorm van lopen moet ook meervoud zijn, dus lopen.

Soms is het lastig om te zien of het onderwerp enkelvoud of meervoud is. Deze lastigheden laten we in dit doel buiten beschouwing. Voorbeelden hiervan zijn onderwerpen die gevormd worden door liters of euro’s, ‘een aantal’, namen van instellingen in het meervoud en reeksen met ‘of, of’ of ‘zowel, als’.

Voorbeeld

Enkelvoud

 • De vogel zit op een tak.
 • De radio stond aan.
 • Het zakje wordt opengescheurd.

Meervoud

 • De boeken liggen op kleur gesorteerd.
 • De computers stonden aan.
 • De lampjes worden aangezet.

Content in Gynzy

Grammatica

Grammatica

 • Taalkundige ontleding
  • Werkwoorden
   • Regel voor overeenkomst in getal (ow-pv)(begrip)