Leerlijn Taal

Grammaticale kennis ⟩Referent-verwijswoord

Regel voor overeenkomst in geslacht

2F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnRegel voor overeenkomst in geslacht

Toelichting

Een verwijswoord is een woord dat naar een ander woord of groepje woorden verwijst. Deze verwijzing kan verwijzen naar: een eerder genoemd woord, een woord dat later in de tekst komt, of een (abstract) woord dat niet in de tekst staat. Verwijswoorden kunnen voornaamwoorden of bijwoorden zijn. Verwijswoorden die ook bijwoorden zijn komen in dit doel niet aan bod.

Bij het gebruik van verwijswoorden, is het belangrijk om naar het juiste geslacht te verwijzen. Dit doe je volgens de regel voor overeenkomst in geslacht.

In dit doel gaat het om de verwijswoorden: deze, die, dit, dat, het, zijn en haar. Dit zijn bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden. Meer hierover in Bezittelijk & aanwijzend voornaamwoord.

Deze of die gebruik je om te verwijzen naar mannelijke of vrouwelijke (de-) woorden. Deze gebruik je als iets dichtbij staat. Die als iets verder weg staat.

Dit, dat of het gebruik je om te verwijzen naar onzijdige (het-) woorden. Dit gebruik je als iets dichtbij staat. Dat als iets verder weg staat.

Zijn of haar gebruik je om bij bezit te verwijzen. Zijn gebruik je om te verwijzen naar mannelijke woorden. Haar gebruik je om te verwijzen naar vrouwelijke woorden. Naar onzijdige woorden verwijs je met zijn, tenzij het duidelijk een vrouw is.

Voorbeeld

Ik heb een nieuwe koptelefoon. Deze is echt goed.
De plant die hard groeit staat in de kamer.

Het appartement dat te koop staat.
Ik heb een gaatje in mijn tand. Dit wordt gevuld door de tandarts.
Hij kon niet bij het gesprek zijn. Gelukkig heb ik het opgenomen.

De vader is blij met zijn cadeau.
De moeder is blij met haar cadeau.

Het paard en zijn hoeven.
Het meisje en haar tas.

Content in Gynzy

Grammatica

Grammatica

  • Taalkundige ontleding
    • Verwijswoorden
      • Regel voor overeenkomst in geslacht (begrip)