Leerlijn Taal

Taalproductie ⟩Mondelinge taalvaardigheid

Reflecteren op mondeling taalgebruik

1F 4-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnReflecteren op mondeling taalgebruik

Toelichting

Reflecteren is van een afstandje naar jezelf kijken en daarover nadenken. Bij het spreken en luisteren is dit een goede vaardigheid om te kunnen omdat je zo steeds taalvaardiger wordt.

Bij het reflecteren kijk je terug op het gebruik van Spreekstrategieën, Spreektechnieken, Luisterstrategieën en Luistervaardigheden. Past dit bij de Spreekdoelen en Luisterdoelen?

En hoe voeren leerlingen gesprekken? Zijn ze zich bewust van de rolverdeling in gesprekken en het wisselen van de rol van spreker en luisteraar?

Ook leer je als je veel reflecteert te herkennen wat je sterke punten zijn in mondelinge communicatie en welke leerpunten je nog hebt. Dit alles om steeds taalvaardiger te worden.

Instructietip

Reflectie op groepsniveau
Neem een groepsdiscussie op die je met de klas hebt gevoerd. Evalueer met de leerlingen de sprekers en de luisteraars. Praatten de sprekers verstaanbaar, waren ze enthousiast, hoe was hun lichaamshouding, konden ze de groep geboeid houden? Maakten ze hun punt duidelijk? En aan de andere kant de luisteraars. Letten ze goed op, kwamen er goede inhoudelijke vragen, hoe was de lichaamshouding van de luisteraars? Koppel voor een nog meer specifieke reflectie deze observaties aan de spreekdoelen en luisterdoelen van de deelnemers.

Reflectie op individueel niveau
Na een opdracht met mondeling taalgebruik, zoals een kringgesprek, debat, presentatie, spreekbeurt, discussie of interview, geef je leerlingen een formulier met daarop evaluatievragen. Deze formulieren bewaar je en als er meerdere opdrachten zijn gedaan door de leerling kun je deze in een leergesprek met de leerling bespreken. Wat is de vooruitgang en wat zijn de leerpunten?