Leerlijn Taal

Leestekens ⟩Zingerelateerd

Puntkomma

1F 6,7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnPuntkomma

Toelichting

Een puntkomma geeft een pauze aan die langer is dan die van de komma en korter dan de pauze na een punt. De puntkomma staat tussen zinnen die grammaticaal zelfstandig zijn, twee hoofdzinnen.

De puntkomma sluit een mededeling af, maar geeft tegelijkertijd aan dat de zin die daarna volgt een nauwe relatie heeft met de eerste zin.

Verschil komma en puntkomma
De komma scheidt twee zinnen van elkaar die niet allebei zelfstandig hoeven te zijn. Dit kan ook een samengestelde zin zijn met een hoofdzin en een bijzin. Bij de puntkomma moeten het twee zelfstandige (hoofdzinnen) zijn.

Verschil dubbele punt en puntkomma
De puntkomma kan niet gebruikt worden voor situaties waarin normaliter een dubbele punt gebruikt wordt. De dubbele punt wordt geschreven als er een toelichting, omschrijving, citaat, opsomming, gedachte of conclusie volgt. Dit is in veel gevallen namelijk geen zelfstandige zin.

De uitzondering, als het bij een toelichting, omschrijving, citaat, opsomming, gedachte of conclusie wel twee zelfstandige zinnen betreft, laten we in dit doel buiten beschouwing.

Verschil punt en puntkomma
De punt en de puntkomma kunnen in de meeste gevallen beide. Ze kunnen allebei geplaatst worden tussen twee zelfstandige zinnen en sluiten elkaar dus niet uit.

Het verschil zit hem in hoeveel de twee zinnen met elkaar te maken hebben. Als de twee zinnen heel veel met elkaar te maken hebben kan gekozen worden voor de puntkomma. Hebben de zinnen minder met elkaar te maken, dan kan gekozen worden voor de punt.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van de functie van het leesteken de puntkomma in taal. In het spellingdoel Puntkomma leren leerlingen hoe ze de puntkomma op de juiste manier toepassen.

Voorbeeld

Komma: Het dagprogramma was goed geregeld, dankjewel!
Puntkomma: Het dagprogramma was goed geregeld; er waren voldoende taarten, frietjes en ijsjes.

Dubbele punt: De commissie vergadert over 2 zaken: het eten en de aankleding.
Puntkomma: De commissie vergadert over 2 zaken; op de agenda staan het eten en de aankleding.

Punt: We hebben een mooie zomer gehad. Jammer is wel dat ik daar door mijn ziekte weinig van heb kunnen genieten.
Puntkomma: We hebben een mooie zomer gehad; vooral augustus was heerlijk zonnig.

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Hoofdletters en interpunctie
    • Interpunctie
      • Puntkomma