Leerlijn Taal

Taalbegrip ⟩Abstracties

Probleem & oplossing

1F 4,5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnProbleem & oplossing

Toelichting

Een probleem is een vraagstuk. Het antwoord op dit vraagstuk noem je een oplossing. Het probleemoplossend denken en handelen is een vaardigheid die van belang is in de steeds complexer wordende maatschappij. In dit doel wordt ingegaan op de concepten: probleem en oplossing.

Instructietip

Samen met leerlingen verschillende typen problemen inventariseren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een som waar je het antwoord niet op weet.
  • Je bent de weg kwijt.
  • De printer werkt niet.
  • Je moet kiezen tussen voetbal en hockey.

Vervolgens laat je leerlingen in kleine groepjes drie verschillende oplossingen bedenken voor één van de geïnventariseerde problemen.

Daarna bespreek je met leerlingen nog een keer goed wat precies een probleem is en wat een oplossing is. Je gaat dan ook nog in op de volgorde. Kan het zijn dat na een oplossing voor een probleem er een nieuw probleem ontstaat? En bestaat er altijd een oplossing voor elk probleem?

Content in Gynzy

Bij dit doel is een instructieles beschikbaar. Klik hier om naar de les te gaan.