Leerlijn Taal

Taalproductie ⟩Mondelinge taalvaardigheid

Mondeling presenteren

1F 4-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnMondeling presenteren

Toelichting

Als je een presentatie, spreekbeurt of een andere vorm van een mondelinge presentatie gaat geven, volg je stappen die bijna gelijk zijn aan de voorbereiding en uitvoering van een schriftelijke tekst.

Bepalen publiek en spreekdoel
Als je mondeling iets gaat presenteren doe je dit met een doel, het spreekdoel. Deze staan beschreven in het doel Spreekdoelen. Daarnaast bepaal je ook welk publiek gaat luisteren naar jou. Wat weten zij al over het onderwerp en wat moeten ze weten nadat ze naar je geluisterd hebben?

Verzamelen, selecteren en ordenen van inhoud
Na het bepalen van het spreekdoel en publiek kan begonnen worden met het op zoek gaan naar informatie over het onderwerp. De stappen hiervoor zijn gelijk aan die voor het schrijven van een tekst. Dit is uitgewerkt in het doel Verzamelen, selecteren en ordenen van inhoud.

Plannen van je presentatie
De verzamelde informatie, samen met het spreekdoel en bepaalde publiek, geven input voor hoe jij de presentatie het beste kan doen. Je plant dan welke Spreekstrategieën je in gaat zetten. Start je de presentatie met een filmpje, ga je grapjes tussendoor maken of moet er juist een hele zakelijke ondertoon worden gebruikt? Hoe ga je de spanning vasthouden?

Presenteren
Bij het presenteren let je op de juiste Spreektechnieken zodat de luisteraars geboeid luisteren en het goed kunnen verstaan.

Reflecteren
Na afloop van de presentatie is het goed om te reflecteren. Ook dit is hetzelfde als bij het schrijven van een tekst. Bij Reflecteren op schrijfgedrag lees je hier meer over. Bij een mondelinge presentatie is het naast je eigen reflectie van belang om ook aan het publiek feedback te vragen. Was het goed te verstaan en vonden ze het leuk? Dit kun je meenemen in de vraag of het spreekdoel bereikt is.

De eerste drie stappen lopen soms door elkaar heen.

Instructietip

Laat in meerdere lessen leerlingen een presentatie voorbereiden. De presentatie is voor de andere leerlingen in de klas en mag maximaal 5 minuten duren. Besteed aandacht aan elke stap.

Bijvoorbeeld op deze wijze:

Les 1: Bepalen onderwerp en spreekdoel.

Les 2: Verzamelen, selecteren en ordenen van informatie.

Les 3: Plannen van je presentatie in combinatie met misschien nog laatste verzameling van informatie.

Les 4: De presentaties (eventueel in groepjes), laat de leerlingen die luisteren na elke presentatie kort feedback opschrijven.

Les 5: Reflecteren, laat de leerlingen eerst een eigen reflectie schrijven, geef ze daarna de feedback van hun klasgenoten en laat ze hier ook een reflectiestukje over schrijven. Wat ging er goed en wat zou de leerling de volgende keer anders doen?