Leerlijn Taal

Taalproductie ⟩Mondelinge taalvaardigheid

Luistervaardigheden

1F 4-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnLuistervaardigheden

Toelichting

Als je bewust of onbewust een luisterdoel hebt bepaald en een luisterstrategie hebt gekozen, ga je luisteren. Bij elke luisterstrategie kun je ook weer verschillende luistervaardigheden inzetten.

De onderstaande luistervaardigheden spreken voor zich:

  • Een beschrijving kunnen volgen
  • Gevoelens en meningen begrijpen en waarderen
  • Inhoud interpreteren en beoordelen
  • Een uitleg volgen
  • De strategie van de spreker doorzien

Ook de volgende twee vaardigheden zijn luistervaardigheden omdat ze voortkomen uit een bepaald luisterdoel. Ook al neemt de luisteraar de rol van spreker aan.

  • Passende feedback geven
  • Vragen stellen

Voorbeeld

Youri wil graag weten hoe hij een bootje moet vouwen. Zijn luisterdoel is dus het willen uitvoeren van een handeling. Hij luistert naar de uitleg van de juffrouw. Hij hanteert de luisterstrategie gericht luisteren omdat hij per stap goed luistert wat hij moet doen en zich focust op de handeling die hij dan moet doen. De luistervaardigheid die Youri nodig heeft is het volgen van een uitleg.

Jacky luistert naar een hoorspel om zich lekker te ontspannen tijdens haar reis in de bus. Haar luisterdoel is dus een bepaald gevoel willen ondergaan. De luisterstrategie intensief luisteren die ze hanteert zorgt ervoor dat Jacky zich een volledig beeld vormt van wat er wordt verteld. De luistervaardigheid gevoelens en meningen begrijpen en waarderen zorgt ervoor dat Jacky zich helemaal kan inleven en zich lekker kan ontspannen.

Instructietip

Maak ter voorbereiding tijdens een les waarin je instructie geeft een video van de leerlingen in de klas waarin je goed ziet hoe de leerlingen luisteren. Het maakt niet uit welk vak of les het is, het kan ook tijdens het voorlezen van een verhaal zijn.

Tijdens de taalles over dit onderwerp bespreek je eerst wat iemand moet doen om goed te luisteren. Denk aan je niet af laten leiden door dingen die buiten gebeuren, rustig zitten, niet erdoorheen praten, kijken richting degene die praat, etc. Vervolgens laat je de video zien en evalueer je met de leerlingen de verschillende manieren van luisteren die je ziet. Wie was er goed aan het opletten, wie deed andere dingen dan luisteren? Hoe kun je beter luisteren?

Ook kun je een video maken van een groepsgesprek. Hierin kun je dan ook het stellen van vragen meenemen. Stellen leerlingen vragen die voortkomen uit hun luisterdoel?