Leerlijn Taal

Tekstkennis ⟩Drukwerk

Literair genre

2F 6,7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnLiterair genre

Toelichting

Een literair genre is een bundeling van boeken die een zelfde kenmerk hebben. Het woord literair duidt aan dat het gaat om geschreven teksten.

Er zijn verschillende indelingen in genres. Vaak wordt de indeling gemaakt op basis van de vorm, maar de indeling kan ook gemaakt worden op de verhouding tussen woord en beeld of het thema.

Ook een indeling op basis van de doelstelling is mogelijk. Als je dit doet krijg je de tekstsoorten die Gynzy in Tekstsoort en tekstdoel heeft uitgewerkt.

Indeling op basis van thema:

 • Historische verhalen
 • Oorlogsverhalen
 • Sprookjes
 • Griezelverhalen
 • Dierenverhalen
 • Detectiveverhalen
 • Andere culturen
 • Hier-en-nu-verhalen
 • Scienceficiton
 • Fantasieverhalen

Indeling op basis van verhouding woord en beeld:

 • Prentenboeken
 • Stripverhalen
 • Informatieve teksten
 • Poëzie

Indeling op basis van de vorm:

 • Proza
 • Drama
 • Poëzie

Instructietip

Bezoek de bibliotheek en laat leerlingen specifiek op zoek gaan naar de verschillende genres. Laat ze bijvoorbeeld van elk genre een voorbeeld zoeken en hier een foto van maken.