Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Lettergreep

1F 4,5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnLettergreep

Toelichting

Lettergrepen zijn de delen van woorden die je schrijft.

Meestal komen de lettergrepen overeen met de klankgroepen die je hoort als je een woord op de maat in delen uitspreekt. In gevallen van een gesloten lettergreep eindigt de lettergreep op een medeklinker, die wordt echter niet in de klankgroep uitgesproken.

Het woord muggen bestaat uit de lettergrepen: mug • gen.
Maar het woord verdeeld in klankgroepen: mu | ggen.

Ook wordt ng in een woord opgesplitst over twee lettergrepen (bijvoorbeeld: an • gel).

Voorbeeld

Keu •  ken

Lif • ten

Delft • se

En • gel

Koop • ak • te

Ven • ster

Ba • kken

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Begrippen
    • Woorddelen
      • Lettergreep (begrip)