Leerlijn Taal

Stilistiek & Semantiek ⟩Taalvormen

Kennen van een vaste woordcombinatie

1F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnKennen van een vaste woordcombinatie

Toelichting

Een vaste woordcombinatie is een vaste combinatie van werkwoorden en/of zelfstandig naamwoorden met één of meer vaste voorzetsels. De woorden kunnen niet vervangen worden door een ander woord.

Zo is ‘in aanraking komen met’ een vaste woordcombinatie want combinaties als ‘in aanraking worden met’ of ‘in aanraking komen bij’ bestaan niet.

Voorbeeld

Bezig zijn met, boos zijn op, reclame maken voor, sparen voor, zich vergissen in, zich ergeren aan, naar aanleiding van, beginnen met, commentaar hebben op, feliciteren met, geïnteresseerd zijn in, klagen over, luisteren naar, teleurgesteld zijn in, waarschuwen voor

Content in Gynzy

Woordenschat

Woordenschat

  • Woordrelaties
    • Betekenisrelaties
      • Kennen van een vaste woordcombinatie