Leerlijn Taal

Tekstkennis ⟩Tekstelementen en structuur

Inleiding – kern – slot

2F 5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnInleiding – kern – slot

Toelichting

Het structureren van een tekst helpt de schrijver om zijn tekst te schrijven. Ook helpt het de lezer om de tekst goed te begrijpen. De meest algemene structuur is die van inleiding – kern – slot.

In de inleiding wordt beschreven wat het onderwerp van de tekst is en de schrijver maakt de lezer nieuwsgierig naar de rest van de tekst.

In de kern worden verschillende zaken behandeld die met het onderwerp te maken hebben. Dit zijn de deelonderwerpen.

In het slot wordt de tekst afgesloten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met een eindconclusie, een samenvatting van de kern, een advies of de hoofdgedachte van de tekst.

Instructietip

Geef de leerlingen een tekst en laat hen daarop de inleiding, kern en het slot een andere kleur geven. Bespreek dit met de leerlingen en vraag door op wat er precies in elk onderdeel moet staan.