Leerlijn Taal

Tekstkennis ⟩Tekstelementen en structuur

Inhoudsopgave

1F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnInhoudsopgave

Toelichting

Een inhoudsopgave geeft alle onderwerpen weer die in de tekst of in het boek worden behandeld. Deze onderwerpen worden in de tekst voorafgegaan door titels en of kopjes. Deze kopjes staan vaak puntsgewijs op de inhoudsopgave, in de volgorde waarop de onderwerpen in de tekst aan bod komen. Bij elk onderwerp wordt aangegeven op welke pagina dit onderwerp begint.

De inhoudsopgave staat meestal voorin het boek en deze gebruik je om snel naar de goede pagina te gaan waar het onderwerp staat waarover je wilt lezen.

Weetje: een inhoudsopgave heet in België een inhoudstafel.

Instructietip

Laat leerlingen samen een informatief boek maken. Geef ze een korte stelopdracht om allemaal een onderdeel van het hoofdonderwerp uit te werken (bijvoorbeeld onderwerp de dierentuin en laat dan elke leerling een pagina schrijven over een ander dier). Bundel deze pagina’s en laat twee leerlingen de paginanummers toevoegen onderaan de pagina’s. Laat ondertussen twee leerlingen een outline voor de inhoudsopgave uitwerken (bovenaan ‘inhoudsopgave’ en net zoveel lijntjes als pagina’s. Laat vervolgens elke leerling zijn eigen titel en paginanummer invullen in deze inhoudsopgave.