Leerlijn Taal

Leestekens ⟩Zingerelateerd

Hoofdletter & kleine letter I

1F 3

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnHoofdletter & kleine letter I

Toelichting

Hoofdletters worden gebruikt om aan te geven waar de zin begint en om namen te onderscheiden van ‘gewone’ woorden. Het gebruik van hoofdletters is opgesplitst in drie niveaus. In dit doel wordt op 1F-niveau ingegaan op de hoofdletters bij namen en zinnen.

Een hoofdletter staat aan het begin van de zin. Namen van personen en dieren worden ook geschreven met een hoofdletter.

Het hoofdlettergebruik bij aardrijkskundige, historische en godsdienstige namen en ook bij namen van merken en instellingen komt aan bod in Hoofdletter & kleine letter II. De uitzonderingen komen aan bod in Hoofdletter & kleine letter III.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van de functie van hoofdletters in taal. In het spellingdoel Hoofdletter bij namen of zinnen leren leerlingen hoe ze hoofdletters op de juiste manier toepassen.

Voorbeeld

Bomen groeien langzaam.

Mijn tante heet Wilma.

Als ik thuiskom begint onze hond Oscar hard te blaffen.

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Hoofdletters en interpunctie
    • Hoofdletters
      • Hoofdletter bij namen of zinnen