Leerlijn Taal

Tekstkennis ⟩Tekstbegrip

Hoofdgedachte van een tekst

3F 5-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnHoofdgedachte van een tekst

Toelichting

De hoofdgedachte van de tekst is in één zin samengevat waar de tekst over gaat. Je kunt deze vinden door jezelf de vraag te stellen:

“Wat zegt de schrijver van de tekst over het onderwerp?”

Voor het vinden van de hoofdgedachte moet je dus nagaan wat het onderwerp van de tekst is en wat daarover verteld wordt.

Meestal staat de hoofdgedachte in de inleiding of in het slot van de tekst. De hoofdgedachte is nooit een vraag.

Meerdere teksten met een andere hoofdgedachte, kunnen wel hetzelfde onderwerp hebben.

Twee teksten met als onderwerp: het bos

Hoofdgedachte 1): Het kappen van bossen is niet goed voor het milieu.

Hoofdgedachte 2): In het bos leven allerlei verschillende dieren.

Dit zullen twee heel verschillende teksten zijn over precies hetzelfde onderwerp. In de eerste tekst zul je vooral lezen over de invloed van het kappen van bossen op het milieu. Terwijl in de tweede tekst informatie wordt gegeven over welke dieren er allemaal in het bos leven.

Instructietip

Zoek een paar stukken tekst met verschillende hoofdgedachten. Geef een groepje leerlingen twee teksten en laat ze uitzoeken wat de hoofdgedachte is. Bespreek later met de hele klas hoe ze bij de hoofdgedachte zijn gekomen.