Leerlijn Taal

Stilistiek & Semantiek ⟩Taalbetekenis

Homofoon

2F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnHomofoon

Toelichting

Homofonen zijn woorden die hetzelfde klinken maar die je anders schrijft. Er zijn in het Nederlands vrij veel van deze woorden omdat we bijvoorbeeld de ei en ij hebben en ook de ou en au.

Werkwoorden
Er zijn ook homofone werkwoorden. Twee werkwoorden die hetzelfde klinken maar wat anders betekenen. Bij de werkwoorden zijn er twee soorten moeilijkheden in de werkwoordsvervoeging van dit type werkwoorden:

Werkwoorden die hetzelfde klinken, maar een andere betekenis hebben en daardoor anders worden vervoegd. Hierbij wordt in sommige gevallen het hele werkwoord ook anders gespeld.

Rijzen & reizen

We laten het deeg rijzen.
We reizen naar Afrika.

Werkwoorden die afhankelijk van de klemtoon (al dan niet op het bijwoord) een andere betekenis hebben en daardoor anders worden vervoegd. Het werkwoord is altijd scheidbaar als op het bijwoord de klemtoon krijgt.

Overdrijven & overdrijven

Hij overdrijft graag als hij praat over zijn hobby.
Het luchtbed drijft over naar de overkant van het meertje.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het herkennen van homofone woorden in taal. In het spellingdoel Gelijkende werkwoorden met verschillende vervoegingen leren leerlingen hoe ze homofone werkwoorden op de juiste manier moeten spellen.

Voorbeeld

Niet-werkwoorden

 • Wij & wei
 • Eis & ijs
 • Rad & rat
 • Krap & krab

Werkwoorden

 • Overkomen → kom over & overkom
 • Onderdrukken → druk onder & onderdruk
 • Scheppen → schepte & schiep
 • Leiden & lijden

Combi

 • Hele & helen
 • Geld & geldt
 • Licht & ligt
 • ou & kauw
 • Krap & krab
 • Leiden & lijden

Instructietip

Zet de volgende vijf zinnen op het bord en bespreek met leerlingen wat hier fout is gegaan.

 • Hij zet de eis in de koelkast.
 • We varen in de bood naar het eiland.
 • Er waaide een kauwde wind.
 • Het ongeluk is me komen over.
 • De zon onderging.

Spelling

Spelling

 • Werkwoorden
  • Overige werkwoorden
   • Gelijkende werkwoorden met verschillende vervoegingen