Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Hele werkwoord / infinitief

1F 4,5

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnHele werkwoord / infinitief

Toelichting

Het infinitief is het hele werkwoord, ofwel de onbepaalde wijs van het werkwoord. Dit is onderdeel van het werkwoordelijk gezegde.

Meestal staat er te of aan het voor het infinitief. Er kunnen ook meerdere infinitieven in een zin staan.

In zinnen is de persoonsvorm nooit het infinitief. Ook al heeft het de vorm van het hele werkwoord.

In dit taaldoel leren leerlingen wat het infinitief is. In het spellingdoel Infinitief (begrip) leren leerlingen het infinitief herkennen.

Voorbeeld

Melissa zit een ijsje te eten.

Alle kinderen zijn een film aan het kijken

Andrea heeft een tekening mogen maken

Steef en Mo mogen een tekening maken.

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Begrippen
    • Werkwoorden
      • Infinitief (begrip)