Leerlijn Taal

Leestekens ⟩Zingerelateerd

Haakjes

1F 5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnHaakjes

Toelichting

Het plaatsen van ronde haakjes binnen een zin wordt gedaan om een toelichting, toevoeging of uitleg te geven. Tussen de haakjes kan een woord, zin, afkorting, getal of een deel van een woord staan.

Belangrijk is dat haakjes alleen binnen een zin geplaatst worden. Daarom kan er ook geen punt tussen de haakjes staan. Zelfs wanneer een (bij)zin tussen haakjes staat, wordt deze zonder punt geschreven. Verder is het voor de leesbaarheid van de zin belangrijk dat het stuk tussen haakjes zo kort en bondig mogelijk gehouden wordt.

De haakjes kunnen gebruikt worden voor een:

  • Toelichting of toevoeging. Deze geeft meer inhoud aan de zin zonder dat de hele tekst onnodig veel langer of onduidelijker wordt.
  • Introductie van een afkorting. De afkorting wordt één keer uitgeschreven, waarbij tussen haakjes de afkorting geïntroduceerd wordt. Zo kan in de rest van de tekst de afkorting gebruikt worden.
  • Extra mogelijkheid. Door een extra optie tussen haakjes te zetten, kan de lezer kiezen wat voor hem van toepassing is.

In veel teksten worden voor het geven van een verklaring of toelichting ook komma’s gebruikt. Deze zijn wat minder nadrukkelijk dan de haakjes. Bijvoorbeeld: De artiest, die een grote hoed droeg, zong erg mooi.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van de functie van de leestekens haakjes in taal.

Voorbeeld

Toelichting of toevoeging

  • De bijeenkomst is verschoven naar de avond (in verband met de schooltijden).
  • We lopen door de duinen (in de richting van de zee) op blote voeten.

Introductie afkorting

  • De Algemene Nederlandse Vereniging Reisbureaus (ANVR) stond met een grote stand op de beurs. Bij de ANVR kun je je inschrijven voor meer informatie.
  • De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) verzorgt het nieuws. Voor kinderen brengt de NOS het Jeugdjournaal uit. 

Extra mogelijkheid

  • Soms wordt tussen haakjes een (bij)zin gezet binnen een zin.
  • Hoe heet de koning(in) van dat land?