Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Grondwoord

1F 4,5,6

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnGrondwoord

Toelichting

Een grondwoord is de basis (de onvervoegde vorm) van een woord. Van grondwoorden kunnen Afleidingen (door Voorvoegsels & achtervoegsels), Samenstellingen, Meervouden, Bijvoeglijk naamwoorden en Verkleinwoorden worden gemaakt.

Bij het vervoegen van een grondwoord kan het zijn dat de spelling van het grondwoord verandert.

Rood (grondwoord) → rode (bijvoeglijk naamwoord)
Blad (grondwoord) → blaadje (verkleinwoord)

Het grondwoord heeft altijd een betekenis.

Voorbeeld

Afleiding: oneerlijk, belangrijk, gebergte 

Samenstelling: lichtflits (licht & flits), drinkfles (drink & fles).  

Meervoud: schoenen, sleutels, bladeren 

Bijvoeglijk naamwoord: fijne, gele (geel, spelling is veranderd)

Verkleinwoord: kuikentje, armpje, pianootje (spelling is veranderd)

Content in Gynzy

Woordenschat

Woordenschat

  • Woordrelaties
    • Woorddelen
      • Grondwoord (begrip)