Leerlijn Taal

Taalbegrip ⟩Discussie

Feit & mening

1F 5-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnFeit & mening

Toelichting

Een feit is iets wat echt zo is. Je kunt het controleren en bewijzen. Het is over het algemeen iets concreets en je kunt het niet weerleggen.

Een mening is iets wat persoonlijk is, jij denkt zo. Een mening kun je onderbouwen met argumenten (Zie ook Standpunt & Argument). Van mening kun je veranderen. Je kunt namelijk het ene moment positief over iets denken maar door een gebeurtenis of een argument van iemand anders toch een negatieve mening ontwikkelen.

Het verschil tussen een feit en een mening is in basis erg duidelijk. In de werkelijk zijn ze soms lastiger te onderscheiden.

Appeltaart is lekker.

Is dit een mening of een feit? Er staat niet: Ik vind appeltaart erg lekker. Dan had je duidelijk kunnen zien dat het om een mening gaat. Het is geformuleerd als een feit.

Maar is het te weerleggen? Is appeltaart altijd lekker? Er zijn mensen die appeltaart niet lekker vinden. Dus het is geen feit maar een mening.

Instructietip

Laat een fragment van het jeugdjournaal zien waar eerst de presentator de feiten presenteert en vervolgens kinderen om hun mening wordt gevraagd.

Bespreek dit fragment met de klas. Wanneer hoorden ze een feit en wanneer een mening? Je kunt de leerlingen tijdens een fragment ook laten staan bij het horen van een feit en laten zitten bij het horen van een mening.