Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Enkelvoud & meervoud

1F 4,5

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnEnkelvoud & meervoud

Toelichting

Er bestaat een onderscheid tussen woorden die enkelvoud of meervoud zijn. Dit kunnen zelfstandig naamwoorden of werkwoorden zijn. Bij enkelvoud gaat het om één bij meervoud gaat het om meerdere.

In dit taaldoel leren leerlingen dat er een onderscheid bestaat tussen enkelvoud en meervoud. De vorming van persoonsvormen in een zin worden in het taaldoel Regel voor overeenkomst in getal behandeld. In het spellingdoel Enkelvoud of meervoud (begrip) leren leerlingen het verschil tussen enkelvoud en meervoud herkennen en in het Eiland Meervouden in de spellingwereld Nadenkwoorden leren ze meervouden spellen.

Voorbeeld

Enkelvoud: lamp, bak, schilderij, loop, vlieg, bakker, blad, piano

Meervoud: lampen, bakken, schilderijen, lopen, vliegen, bakkers, bladeren, piano’s

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Begrippen
    • Woordvormen
      • Enkelvoud of meervoud (begrip)