Leerlijn Taal

Stilistiek & Semantiek ⟩Taalbetekenis

Emoticon & Emoji

1F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnEmoticon & Emoji

Toelichting

Een emoticon is een symbool waarmee naar emoties wordt verwezen. Je kunt er een blije emotie mee aanduiden maar ook een verdrietige. Het woord emoticon is een samentrekking van de Engelse woorden emotion + icon (emotie + icoon, beeld).

De eerste emoticons werden gevormd door verschillende tekens. Je moet om ze goed te kunnen zien je hoofd een kwartslag draaien naar links. In de loop van de tijd hebben de emoticons zich ontwikkeld tot echte afbeeldingen.

Soms worden emoticons ook wel smileys genoemd. Een smiley is in basis alleen hetzelfde als een lachende emoticon, maar wordt vaak gebruikt als algemene term voor alle emoticons.

Een emoji is een kleine afbeelding die je kunt gebruiken in digitale berichten. Ze worden veel gebruikt als emoticon, maar met emoji’s wordt niet altijd naar emoties verwezen. Het woord emoji is een samentrekking van de Japanse woorden e + moji (beeld + letterteken).

Emojis komen oorspronkelijk uit Japan, daarom zijn er ook erg veel emojis specifiek voor de Japanse cultuur.

Voorbeeld

Emoticon

  • :-) of :) = blij
  • :-D of :D = hardop lachen, tanden
  • :-S of :S = vertwijfeld
  • :-O of :O = verrast, geschrokken
  • :-?  = vragend
  • <3 = hartje, liefde

Emoji

Instructietip

Bespreek met de leerlingen welke emoticons of emojis ze veel gebruiken. Waarom gebruiken ze deze? Weet de ontvanger altijd precies wat je bedoelt? Misschien geven verschillende leerlingen eenzelfde emoticon of emoji wel een andere betekenis.